Phào chỉ tân cổ điển T80-N8

CODE
T80-N8
SIZE
2400x80x18
COLOR
N8