Phào chỉ Hàn Quốc T110-G1

CODE
T110-G1
SIZE
2400x110x21
COLOR
G1