Phào chỉ Hàn Quốc F100-G1

CODE
F100-G1
SIZE
2400x100x9
COLOR
G1