Phào chỉ Hàn Quốc F250-G3

CODE
F250-G3
SIZE
2400x250x7
COLOR
G3