Phào ch Hàn Quốc F300-G3

CODE
F300-G3
SIZE
2400x300x7
COLOR
G3