Phào chỉ Hàn Quốc F45-G3

CODE
F45-G3
SIZE
2400x45x9
COLOR
G3