Phào chỉ Hàn Quốc F80-G1

CODE
F80-G1
SIZE
2400x80x9
COLOR
G1