Phào chỉ Hàn Quốc HNC-18

CODE
HNC-18
SIZE
2400x22x11
COLOR
WHITE