Khung tranh Hàn Quốc C10-C5

CODE
C10-C5
SIZE
2400x10x5
COLOR
C5