Khung tranh Hàn Quốc C10-W7

CODE
C10-W7
SIZE
2400x10x6
COLOR
W7