Khung tranh Hàn Quốc C16-C3

CODE
C16-C3
SIZE
2400x16x10
COLOR
C3