Khung tranh Hàn Quốc C17-C3

CODE
C17-C3
SIZE
2400x17x10
COLOR
C3