Khung tranh Hàn Quốc C25-W6

CODE
C25-W6
SIZE
2400x25x12
COLOR
W6