Khung tranh Hàn Quốc C25-W7

CODE
C25-W7
SIZE
2400x25x12
COLOR
W7