Khung tranh Hàn Quốc C30-C3

CODE
C30-C3
SIZE
2400x30x12
COLOR
C3