Khung tranh Hàn Quốc C30-C4

CODE
C30-C4
SIZE
2400x30x12
COLOR
C4