Khung tranh Hàn Quốc C30-W10

CODE
C30-W10
SIZE
2400x30x12
COLOR
W10