Khung tranh Hàn Quốc C80-11-N7

CODE
C80-11-N7
SIZE
2400x80x11
COLOR
N7