Khung tranh Hàn Quốc C85-C1

CODE
C85-C1
SIZE
2400x85x20
COLOR
C1