Phào chỉ Hàn Quốc F100-N3

CODE
F100-N3
SIZE
2400x100x9
COLOR
N3