Phào chỉ Hàn Quốc F100A-C1

CODE
F100A-C1
SIZE
2400x100x12
COLOR
C1