Phào chỉ tân cổ điển F150-N6

CODE
F150-N6
SIZE
2400x150x7
COLOR
N6