Phào chỉ tân cổ điển F150-W8

CODE
2400x150x7
COLOR
W8