Phào chỉ Hàn Quốc F200-C4

CODE
F200-C4
SIZE
2400x200x12
COLOR
C4