Phào chỉ Hàn Quốc F200-C5

CODE
F200-C5
SIZE
2400x200x12
COLOR
C5