Phào chỉ Hàn Quốc F200-G2

CODE
F200-G2
SIZE
2400x200x7
COLOR
G2