Phào chỉ tân cổ điển F200-N7

CODE
F200-N7
SIZE
2400x200x7
COLOR
N7