Phào chỉ Hàn Quốc F250-N4

CODE
F250-N4
SIZE
2400x250x7
COLOR
N4