Phào chỉ tân cổ điển F250-N8

CODE
F250-N8
SIZE
2400x250x7
COLOR
N8