Phào chỉ tân cổ điển F300-N7

CODE
F300-N7
SIZE
2400x300x7
COLOR
N7