Phào chỉ Hàn Quốc F45-C1

CODE
F45-C1
SIZE
2400x45x12
COLOR
C1