Phào chỉ Hàn Quốc F45-C2

CODE
F45-C2
SIZE
2400x45x12
COLOR
C2