Phào chỉ Hàn Quốc F45-N1

CODE
F45-N1
SIZE
2400x45x9
COLOR
N1