Phào chỉ Hàn Quốc F45-N2

CODE
F45-N2
SIZE
2400x45x9
COLOR
N2