Phào chỉ Hàn Quốc F60-A2

CODE
F60-A2
SIZE
2400x60x9
COLOR
A2