Phào chỉ tân cổ điển F60-C3

CODE
F60-C3
SIZE
2400x60x12
COLOR
C3