Phào chỉ Hàn Quốc F80-A2

CODE
F80-A2
SIZE
2400x80x9
COLOR
A2