Phào chỉ Hàn Quốc F80-C2

CODE
F80-C2
SIZE
2400x80x12
COLOR
C2