Phào chỉ Hàn Quốc F80-C4

CODE
F80-C4
SIZE
2400x80x12
COLOR
C4