Phào chỉ Hàn Quốc F80-G5

CODE
F80-G5
SIZE
2400x80x9
COLOR
G5