Phào chỉ Hàn Quốc F80-N2

CODE
F80-N2
SIZE
2400x80x9
COLOR
N2