Phào chỉ Hàn Quốc G100-C4

CODE
G100-C4
SIZE
2400x100x12
COLOR
C4