Phào chỉ tân cổ điển G100-G2

CODE
G100-G2
SIZE
2400x100x12
COLOR
G2