Phào chỉ tân cổ điển G100-N6

CODE
G100-N6
SIZE
2400x100x12
COLOR
N6