Phào chỉ Hàn Quốc G50-C4

CODE
G50-C4
SIZE
2400x50x10
COLOR
C4