Phào chỉ Hàn Quốc G50-C5

CODE
G50-C5
SIZE
2400x50x10
COLOR
C5