Phào chỉ tân cổ điển G70-C3

CODE
G70-C3
SIZE
2400x70x11
COLOR
C3