Phào chỉ tân cổ điển G70-G2

CODE
G70-G2
SIZE
2400x70x11
COLOR
G2