Phào chỉ tân cổ điển G70-N7

CODE
G70-N7
SIZE
2400x70x11
COLOR
N7