Phào chỉ tân cổ điển G70-N8

CODE
G70-N8
SIZE
2400x70x11
COLOR
N8